ZingTruyen.Org

|RanSanRin| [花垣] Hanahaki

Fanfiction

2700

Hoàn thành

04-04-2022

|RanSanRin| [花垣] Hanahaki

380 lượt thích / 2700 lượt đọc
•Giới thiệu truyện: "Sanzu Haruchiyo sẽ không còn là chàng thơ của Haitani Rindou." •Cảnh báo: lệch nguyên tác, ngược, Hanahaki, HE. Tác giả: Zoe Kim _____________________________________ Đôi lời: °Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt tại tài khoản KimZoe806, đừng mang đi đâu cả. • Đừng mang ý tưởng truyện của tôi đi đâu cả. ° Văn phong tôi không được tốt nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục nó.
LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda